En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Økonomi - penge

Du betaler et beløb pr. måned for at bo på Grønnehaven. Taksten reguleres én gang årligt

Priserne på kost med mere er:

Kostpakke, fuld kost med drik: kr. 2.216,92, kostfremstilling: kr. 928,40, husleje: 1.631,00 el (aconto): 400,00 varme (aconto): 1.100,00       

Beløbene bliver trukket direkte i pensionen. 

Priserne for kost m.m. er som beskrevet - vær opmærksom på, at priserne for el og varme kan variere.  Der sker prisfremskrivning ved hvert årsskifte. Du får kostpenge tilbage, når du er væk fra Grønnehaven i et helt døgn eller mere. Beløbet for tilbagebetaling vil udgøre i alt 104,84 kr. pr. hele døgn.