En del af Odsherred Kommune

Midt i Annebergparken
op til skov og fjord

Velkommen til Grønnehaven

Vi arbejder på målrettet at sætte dine behov og udvikling i centrum. Vi arbejder med at opbygge ligeværdige anerkendende relationer. Nøgleord for os er: 

tillid - ligeværdighed - åbenhed - ærlighed - autenticitet

Vores pædagogiske grundlag er den recovery-baserede metode. Du kan læse mere på servicestyrelsens hjemmeside. Lovgrundlaget for Grønnehaven er § 108 i Serviceloven.